Thursday, 2 January 2014

Israel cadang Lembah Jordan milik mereka.31 Dis, Parlimen Israel mencadangkan Lembah Jordan juga ditukar statusnya menjadi milik Israel selepas kawasan-kawasan strategik di Tebing Barat dimasukkan dalam cadangan John Kerry. John Kerry mewakili Amerika dalam usaha damai di antara Kerajaan Palestin Mahmood Abas dan Israel. [Ph, AK]

Sumber: theguardian (http://www.theguardian.com/world/2013/dec/31/israeli-government-jordan-valley-john-kerry-visit)

Bilangan rakyat Palestin di Dunia adalah 11.8 Juta, kata Biro PerangkaanBiro Pusat Statistik Palestin ( PCB ) membentangkan keadaan rakyat Palestin pada akhir tahun 2013 , seperti berikut:

Pertambahan penduduk dunia rakyat Palestin

Bilangan unjuran Palestin di dunia adalah 11.8 juta , yang mana 4.5 juta adalah di Palestin, 1.4 juta di Israel, 5.2 juta di negara-negara Arab dan di sekitar 665,000 di negara-negara asing.

Lebih daripada satu pertiga daripada penduduk di Semenanjung Gaza

Bilangan diunjurkan rakyat Palestin di Palestin pada akhir tahun 2013 adalah 4.5 juta : sekitar 2.8 juta tinggal di Tebing Barat dan 1.7 juta di Semenanjung Gaza. Pelarian Palestin membentuk 44.2% daripada penduduk Palestin di Palestin : 41.2 % daripada mereka di Tebing Barat dan 58.8 % di Semenanjung Gaza.

Merosot pada kadar kesuburan

Kadar kesuburan menurun pada 2008-2009 kepada 4.4 kelahiran berbanding dengan 6.0 kelahiran pada tahun 1997. Di Semenanjung Gaza kadar adalah 5.2 kelahiran berbanding 4.0 kelahiran di Tebing Barat semasa 2008-2009.

Terdapat penurunan dalam kadar kesuburan terperinci, terutamanya pada tahun-tahun pembiakan awal ( 15-24 tahun).

Pengurangan saiz purata isi rumah

Saiz isi rumah purata di Palestin 5.3 orang pada tahun 2012 berbanding 6.4 pada tahun 1997 : 5.1 orang di Tebing Barat dan 6.0 orang di Semenanjung Gaza.

Jatuh kelahiran kasar dan kadar kematian

Kadar kelahiran kasar adalah 32.6 kelahiran bagi setiap 1000 penduduk : 29.7 di Tebing Barat berbanding dengan 37.1 di Semenanjung Gaza. Kadar ini dijangka menurun kepada 31.9 pada tahun 2015. Kadar kematian kasar ialah 3.8 kematian bagi setiap 1000 penduduk : 4.0 di Tebing Barat berbanding dengan 3.7 di Semenanjung Gaza. Kadar ini dijangka menurun kepada 3.6 pada tahun 2015.

Kadar kesuburan yang tinggi di kalangan rakyat Palestin di Jordan

Jumlah kadar kesuburan bagi Palestin di Jordan 3.3 kelahiran pada tahun 2010 berbanding 2.5 di Syria pada tahun 2010 dan 2.8 di Lubnan pada tahun 2011.

Penduduk Palestin muda di Israel

Bilangan rakyat Palestin di Israel adalah 1.4 juta , yang mana kira-kira 36.1 % berumur di bawah 15 tahun berbanding dengan 4.1% yang berusia 65 tahun dan ke atas.

Kadar kesuburan yang lebih tinggi di kalangan rakyat Palestin di Israel daripada kalangan orang-orang Yahudi

Jumlah kadar kesuburan pada 2012 di kalangan rakyat Palestin yang tinggal di Israel adalah 3.3 kelahiran berbanding 3.0 kelahiran di kalangan orang-orang Yahudi . Saiz isi rumah Palestin di Israel ialah 4.8 orang. Kadar kelahiran kasar rakyat Palestin di Israel melebihi 24.8 kelahiran bagi setiap 1000 penduduk.

Bilangan rakyat Palestin di Palestin yang asal akan melebihi bilangan orang-orang Yahudi dari masa ke masa

Bilangan rakyat Palestin di Palestin asal berjumlah 5.9 juta pada akhir 2013. Terdapat 6.0 juta orang Yahudi di akhir tahun 2012 mengikut anggaran Biro Pusat Statistik Israel dan jumlah itu dijangka mencecah 6.1 juta orang-orang Yahudi pada akhir tahun 2013. Bilangan rakyat Palestin dan Yahudi akan berjumlah kira-kira 6.4 juta setiap satu dengan akhir 2016 dengan syarat bahawa kadar pertumbuhan semasa kekal tidak berubah. Walau bagaimanapun, bilangan rakyat Palestin di Palestin bersejarah akan total 7.2 juta berbanding 6.9 Yahudi pada akhir 2020.